AgriFoodMatch
Kernactiviteiten
De Van Iersel Groep heeft diverse vestigingen in Zuid-Nederland en omvat de bedrijven Soiltech en Van Iersel Compost. Soiltech is toonaangevend op het gebied van bodemgezondheid en plantvitaliteit ten behoeve goede opbrengst en kwaliteit, gezonde gewassen en duurzame plantengroei. Soiltech ontwikkelt en produceert specialty-meststoffen die via professionele toeleveringsbedrijven op de internationale land- en tuinbouw markt worden gebracht. Door het zusterbedrijf Van Iersel Compost worden verschillende typen compost geproduceerd om bodems mee te revitaliseren in verschillende sectoren in de tuinbouw. Van Iersel Compost zet haar producten voornamelijk af richting de potgrondindustrie, de tuin- en akkerbouw en boomteelt. De synergie tussen Soiltech en Van Iersel Compost is bijzonder. De expertise op het gebied van zowel bodems als gewassen en in het bijzonder de relatie tussen deze twee, maakt het een onderscheidend bedrijf in de sector. Door doorlopend te investeren in kennis, productinnovatie, klanten én medewerkers, wordt het verschil gemaakt in deze dynamische markt.
Hoofdkantoor
Biezenmortel
Aantal medewerkers nationaal
20
Aantal landen waar bedrijf actief is
Nederland, België, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, UK, Ierland, Zweden
Sector:
Tuinbouw, Akkerbouw, Fruitteelt/Wijnbouw
Regio (NL):
Noord-Brabant
Foto
Over ons
De Van Iersel Groep heeft diverse vestigingen in Zuid-Nederland en omvat de bedrijven Soiltech en Van Iersel Compost. Soiltech is toonaangevend op het gebied van bodemgezondheid en plantvitaliteit ten behoeve goede opbrengst en kwaliteit, gezonde gewassen en duurzame plantengroei. Soiltech ontwikkelt en produceert specialty-meststoffen die via professionele toeleveringsbedrijven op de internationale land- en tuinbouw markt worden gebracht. Door het zusterbedrijf Van Iersel Compost worden verschillende typen compost geproduceerd om bodems mee te revitaliseren in verschillende sectoren in de tuinbouw. Van Iersel Compost zet haar producten voornamelijk af richting de potgrondindustrie, de tuin- en akkerbouw en boomteelt.
De synergie tussen Soiltech en Van Iersel Compost is bijzonder. De expertise op het gebied van zowel bodems als gewassen en in het bijzonder de relatie tussen deze twee, maakt het een onderscheidend bedrijf in de sector. Door doorlopend te investeren in kennis, productinnovatie, klanten én medewerkers, wordt het verschil gemaakt in deze dynamische markt.
Missie / Visie
“De weerbaarheid van zowel bodem als gewas komt vooral voort uit de natuur zelf.” 

Chemische input in de landbouw vervuilt ons milieu en benadeelt onze gezondheid. En de gestage toename van broeikasgassen kan op den duur leiden tot een klimaatramp. Daarom zal in toenemende mate overgegaan (moeten) worden op duurzame landbouw en het verbeteren van de samenstelling en biologische kwaliteit van de landbouwgrond. Dit kan bijdragen aan een gezonde leefomgeving en het voorkomen van een klimaatramp. Soiltech wil hier haar bijdrage aan leveren.
Historie
Soiltech ontwikkelt en verkoopt producten en kennis die effectieve duurzame landbouw mogelijk maken en leiden tot een gezondere bodemsamenstelling en een betere plantgezondheid.
Werken bij ons
http://www.soiltech.nl/pages/nl/bedrijf/vacatures.php

Adres gegevens

Adres:Biezenmortelsestraat 57a
Postcode:5074 RJ
Stad:BIEZENMORTEL
Land:NL
Telefoon:+31411648105
Fax:+31411648109
Website:Soiltech

Deel dit bedrijf

Bedrijven met actuele vacatures in food en agri